HỆ THỐNG KHẢO SÁT NĂNG LỰC CẠNH TRANH DDCI

Khảo sát DDCI được đánh giá bởi các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh đang hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Câu hỏi thường gặp
Các câu hỏi thường gặp về chỉ số DDCI, mục đích khảo sát và các thông tin liên quan


Chỉ số năng lực cạnh tranh sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND huyện, thành phố, thị xã (viết tắt: DDCI - Department & District Competitiveness Index) là một chỉ số tổng hợp sử dụng để khảo sát mức độ hài lòng của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh về các khía cạnh khác nhau trong năng lực điều hành kinh tế và cải thiện môi trường kinh doanh của huyện, thành phố, sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh Bình Thuận


Mục đích

- Mục đích chung: Phát huy vai trò, trách nhiệm điều hành các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thị xã để thúc đẩy cải thiện môi trường kinh doanh tỉnh Bình Thuận, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).
- Mục đích cụ thể:

+ Thúc đẩy tinh thần thi đua, nâng cao chất lượng điều hành kinh tế - xã hội giữa các, sở, ban, ngành và giữa UBND các huyện, thị xã, thành phố. Từ đó nghiên cứu, đề ra các giải pháp hoàn thiện về thể chế, năng lực điều hành, năng lực đối thoại các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Bình Thuận;

+ Xây dựng kênh thông tin đáng tin cậy, minh bạch để nhà đầu tư, doanh nghiệp tham gia đóng góp ý kiến xây dựng chính quyền, từ đó đề xuất giải pháp nhằm chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế để hỗ trợ doanh nghiệp hiệu quả, kịp thời và thiết thực

+ Tăng cường cải thiện môi trường kinh doanh, tạo điều kiện cho nhà đầu tư, doanh nghiệp và nâng cao thứ hạng của tỉnh Bình Thuận trong Bảng xếp hạng Chỉ số PCI do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam công bố thường niên.

 

Khảo sát chỉ số DDCI do UBND tỉnh Bình Thuận chỉ đạo thực hiện, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì tổ chức thực hiện đấu thầu lựa chọn đơn vị tư vấn độc lập là Công ty CP Bất động sản và Công nghệ Hải Nam thực hiện khảo sát

Các chỉ số thành phần DDCI phổ biến cho khối sở, ban, ngành và địa phương gồm : 

1.  Tính minh bạch và tiếp cận thông tin

2. Tính năng động và hiệu lực

3. Chi phí thời gian

4. Chi phí không chính thức

5. Cạnh tranh bình đẳng

6. Hỗ trợ doanh nghiệp

7. Thiết chế pháp lý và an toàn trật tự

8. Ứng dụng công nghệ thông tin

9. Tiếp cận đất đaiVề nội dung: Phiếu khảo sát DDCI được xây dựng trên cơ sở các chỉ số thành phần đã được lựa chọn. Căn cứ trên nội dung mỗi chỉ số thành phần sẽ có các câu hỏi (tiêu chí) tương ứng với nội dung của chỉ số thành phần. Nội dung tiêu chí đảm bảo tính khái quát chung, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của huyện, thành phố, sở, ban, ngành.

Phiếu có phần trả lời câu hỏi để doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có thể bày tỏ những khó khăn, vướng mắc đang gặp phải hoặc đề xuất, kiến nghị các giải pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

Phiếu không ghi tên các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh được khảo sát lên trên phiếu nhằm bảo mật thông tin cho những người trả lời phiếu phản ánh ý kiến một cách trung thực, khách quan.

- Về hình thức: Phiếu khảo sát được thiết kế theo hình thức trả lời trắc nghiệm lựa chọn phương án có sẵn và có câu hỏi theo hình thức tự luận.

Phiếu khảo sát được thiết kế thành 02 mẫu phiếu:

(1) Mẫu phiếu Khảo sát các huyện, thành phố, thị xã (Mẫu A-H/TP): Dùng để khảo sát các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh.

(2) Mẫu phiếu Khảo sát các sở, ban, ngành (Mẫu B-SBN): Dùng để khảo sát các sở, ban, ngành thuộc và trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh; các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh và doanh nghiệp có vị trí độc quyền; các cơ quan ngành dọc của trung ương đóng trên địa bàn tỉnh.

 

Khảo sát

Khảo sát DDCI được đánh giá bởi các doanh nghiệp, hợp tác xã...

Chỉ số thành phần

Tổng hợp kết quả, xếp hạng, xây dựng và công bố kết quả

So sánh

So sánh chỉ số DDCI giữa các sở ban ngành/ địa phương, giữa các năm.

Xếp hạng

Bảng xếp hạng DDCI tỉnh

Hồ sơ DDCI

Tài liệu và hướng dẫn sử dụng DDCI

Bảng chỉ số thành phần tính điểm khảo sát DDCI

Báo cáo chi tiết về chỉ số DDCI của các địa phương, sở ban ngành tỉnh qua các năm.

Giải đáp những câu hỏi thường gặp về DDCI và các thông tin liên quan.

Hướng dẫn chi tiết cách tham gia phiên khảo sát DDCI dành cho các Doanh nghiệp/Hợp tác xã/Hộ kinh doanh.

Bản tin

Bình Thuận, Ninh Thuận: Triển khai các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2024

 26/03/2024

Ngày 9/1, UBND tỉnh Bình Thuận, Ninh Thuận đã tổ chức Hội nghị triển khai các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024.